Tư vấn pháp lý

  • Đấu tư & Doanh nghiệp
  • Tài chính & Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Tranh tụng dân sự & Hình sự

Tài chính & Ngân hàng

  • Đầu tư & Tín dụng ngân hàng
  • Sáp nhập & Mua lại
  • Tái cơ cấu nợ
  • Dự án tài chính

Song tịch & Nhân sự

  • Song tịch
  • Nhân sự

Song tịch & Nhân lực

Mr. Kien Bui, partner of Bridge Consultant Group

Bùi Trung Kiên, Partner

E-mail: [email protected]
Kiên dẫn dắt đội ngũ tư vấn pháp lý tại Bridge.
Kiên tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh, tại American Univesrsity’s Kogod School of Business thuộc Washington D.C. và Cử nhân Luật tại Hà Nội.

Tư vấn song tịch

Chúng tôi là đối tác đáng tin cậy của bạn trong lĩnh vực tư vấn song tịch. Với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi đưa ra lời khuyên tối ưu giúp khách hàng trong các giao dịch thương mại, sáp nhập, mua bán. Chúng tôi dảm bảo tính xác thực và minh bạch trong từng bước thực hiện.

Nhân lực

Chúng tôi là đối tác của nhiều công ty đa quốc gia nhiều năm liền trong lĩnh vực nhân lực với trình độ chuyên môn cao có thể đáp ứng nhu cầu từ tuyển dụng thông thường cho đến tuyển dụng cho những dự án quy mô lớn.
Dịch vụ của chính tôi bao gồm:

Lao động trình độ cao

Đội ngũ lao động tay nghề cao, có trình độ ngoại ngữ phù hợp với các dịch vụ kinh doanh ở Việt Nam.

Lao động nước ngoài

Chúng tôi hỗ trợ các công ty đa quốc gia trong các thủ tục liên quan đến luật Lao động nước ngoài.

Trở thành khách hàng tiếp theo

Liên hệ ngay hoặc tìm chi nhánh văn phòng gần nhất