Tư vấn pháp lý

 • Đầu tư & Doanh nghiệp
 • Tài chính & Ngân hàng
 • Bất động sản
 • Tranh tụng dân sự & Hình sự

Tài chính & Ngân hàng

 • Đầu tư & Tín dụng ngân hàng
 • Sáp nhập & Mua lại
 • Tái cơ cấu nợ
 • Dự án tài chính

Song tịch & Nhân lực

 • Song tịch
 • Nhân lực

Tài chính & Ngân hàng

Mr. Pham_Anh, partner of Bridge Consultant Group

Phạm Lê Việt Anh, Partner

E-mail: [email protected]
Việt Anh dẫn dắt đội ngũ tư vấn về tài chính và ngân hàng.
Trước khi gia nhập Bridge, Việt Anh làm việc tại Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công An. Trước đó, Việt Anh làm việc tại Maritime Bank.

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn tài chính giúp thúc đẩy hiệu quả trong lĩnh vực tài chính.

Ngày nay, môi trường phát triển nhanh, cạnh tranh và đổi mới đòi hỏi một công ty tư vấn có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn về kiến thức tài chính ngân hàng. Với kiến thức sâu rộng về thị trường vốn toàn cầu và Việt Nam, các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ giúp khách hàng đảm bảo các giao dịch tài chính phù hợp và khi giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • • Giấy tờ đầu tư và vay tiền ngân hàng.
 • • Sáp nhập và mua bán cổ phần.
 • • Tái cơ cấu nợ
 • • Các dự án về tài chính.

Trờ thành khách hàng tiếp theo

Liên hệ ngay hoặc tìm chi nhánh văn phòng gần nhất