Tư vấn pháp lý

  • Đầu tư & Doanh nghiệp
  • Tài chính & Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Tranh tụng dân sự & Hình sự

Tài chính & Ngân hàng

  • Đầu tư & Tín dụng ngân hàng
  • Sáp nhập & Mua lại
  • Tái cơ cấu nợ
  • Dự án tài chính

Song tịch & Nhân lực

  • Song tịch
  • Nhân lực

Chính sách riêng tư

Đây là Tuyên bố và Chính sách về Quyền riêng tư (“Tuyên bố về Quyền riêng tư”) cho Bridge Consulting Group. Chính sách Bảo mật này được cập nhật lần cuối vào tháng 5 năm 2020. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc bên dưới.

Giới thiệu

Bridgevietnam.com, một phương tiện truyền thông của Bridge Consulting Group, không thu thập bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail từ những người sử dụng trang web này mà không có thông báo trước.
Bạn có thể chọn tham gia các danh sách gửi thư cụ thể để biết thông tin ưu tiên hoặc chỉ gửi email khi bạn có thắc mắc.
Địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được Bridge Consulting Group sử dụng để gửi trả lời hoặc tin nhắn liên quan đến chủ đề của danh sách gửi thư mà bạn đã tham gia. Nó sẽ không được bán hoặc tiết lộ cho người khác.
Bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp sẽ không được bán hoặc cung cấp cho bất kỳ ai và nó sẽ chỉ được sử dụng bởi Bridge Consulting Group để thực hiện đơn đặt hàng của bạn và thông báo cho bạn qua email về các bản cập nhật.

Cookies

Cookie là những mẩu thông tin nhỏ được gửi đến trình duyệt của bạn bởi các trang web bạn truy cập. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho các trang web hoạt động hoặc hoạt động hiệu quả hơn. Trang web của chúng tôi sử dụng công nghệ cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng cookie để thu thập thông tin nhận dạng cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Phân tích trang web

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu lưu lượng truy cập trang web. Google Analytics không xác định người dùng cá nhân. Đọc Chính sách Bảo mật của Google.

Quảng cáo và liên kết quảng cáo

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết quảng cáo, có nghĩa là chúng tôi được trả một khoản hoa hồng giới thiệu nhỏ khi bán các sản phẩm hoặc dịch vụ đó, miễn phí cho bạn. Nội dung của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi các nhà quảng cáo hoặc quan hệ đối tác liên kết.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác mà bạn quan tâm. Tuy nhiên, khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web đó. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp trong khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không bị điều chỉnh bởi tuyên bố về quyền riêng tư này. Bạn nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.

Trở thành khách hàng tiếp theo

Liên hệ ngay hoặc tìm chi nhánh văn phòng gần nhất